کانون فارغ التحصیلان

ورود

واحد خواهران

P1430544 P1430554 P1430550 P1430554

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

1
2462
443715

خبر نامه