گالری تصاویر / معاونت فرهنگی و اجتماعی

کانون فارغ التحصیلان

ورود

گالری تصاویر

مراسم

نمایشگاه نمایشگاه حجاب شل زرد لباس محلی ایثار P1370629 SAM_0015

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

13
334
641895

خبر نامه