همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

کارشناس فرهنگی مستقر در دفتر

 


کارشناس فرهنگی


جناب آقای عباس موزونی


شماره تماس: 08632621850

درون‌شد