همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

کارشناس اجتماعی

 علی شریفی

  کارشناس امور اجتماعی

  کارشناس تشکل های دانشجویی دانشگاه اراک

  مسئول هماهنگی جشن دانش آموختگان

  ادمین سایت فرهنگی

  شماره تماس: ۰۸۶۳۲۶۲۱۸۷۴

 

درون‌شد