معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک

فعالیت هاى حوزه معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی تأثیر مهمى در ارتقاى سطح فرهنگی و روحیه مطلوب دانشجویان دارد و با عملكرد صحیح مى ‏توان شاهد تلاش دانشجویان براى دستیابى به اهداف آموزش‏ عالى كشور بود. این معاونت در مهر 1401 با تغییر چارت سازمانی به صورت دو معاونت جداگانه: معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی تبدیل شد  که جناب آقای دکتر مهدی رئوفی، عضو هئیت علمی گروه مواد و متالوژی عهده دارمسئولیت معاونت فرهنگی شدند و اکنون به این سمت اشتغال دارند.

 

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای دکتر مهدی رئوفی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری مواد و متالوژی

مسئولیت: معاون فرهنگی – اجتماعی دانشگاه اراک

پست الکترونیک:  m-raoufi@araku.ac.ir

 

جهت ملاقات با معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجويي دانشگاه اراک، می‌توانید از طريق مراجعه حضوری به آدرس سردشت، بال سمت راست ساختمان هفت طبقه، حوزه فرهنگی واجتماعی اقدام نمایید. همچنین می‌توانید از طريق شماره تلفن 32621870-086 با هماهنگي دفتر معاونت، وقت بگيريد.

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک

فعالیت هاى حوزه معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی تأثیر مهمى در ارتقاى سطح فرهنگی و روحیه مطلوب دانشجویان دارد و با عملكرد صحیح مى ‏توان شاهد تلاش دانشجویان براى دستیابى به اهداف آموزش‏ عالى كشور بود. این معاونت در مهر 1401 با تغییر چارت سازمانی به صورت دو معاونت جداگانه: معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی تبدیل شد  که جناب آقای دکتر مهدی رئوفی، عضو هئیت علمی گروه مواد و متالوژی عهده دارمسئولیت معاونت فرهنگی شدند و اکنون به این سمت اشتغال دارند.

 

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

جناب آقای دکتر مهدی رئوفی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری مواد و متالوژی

مسئولیت: معاون فرهنگی – اجتماعی دانشگاه اراک

پست الکترونیک:  m-raoufi@araku.ac.ir

 

جهت ملاقات با معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجويي دانشگاه اراک، می‌توانید از طريق مراجعه حضوری به آدرس سردشت، بال سمت راست ساختمان هفت طبقه، حوزه فرهنگی واجتماعی اقدام نمایید. همچنین می‌توانید از طريق شماره تلفن 32621870-086 با هماهنگي دفتر معاونت، وقت بگيريد.

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

مهدی رئوفی

1850

معاون فرهنگی

فرانک شمشیری

1870

مسئول دفتر معاونت فرهنگی

کارشناس نشریات

 

 

درون‌شد

آگهی‌ها - General

   ثبت نام در یادواره و ارسال اثر سامانه داوران    امروز : 30 مرداد ماه 1402     English  العربیه  سومین سوگواره ملی