همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

شماره تماس کارشناسان فرهنگی

تماس با ما      
         
نام خانوادگی داخلی مستقیم سمت
مهدی بهاری 1852 8632621852 مدیر امور فرهنگی
سعید مرادیان 1860 8632621860 سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگری
سعید مرادیان 1860 8632621860 معاون مدیر فرهنگی
محمد حمزه لوئیان 1864 8632621864 کارشناس کانون های فرهنگی
فرانک شمشیری 1870 8632621870 کارشناس خانه نشریات
معصومه قلعه نویی 1872 8632621872 کارشناس انجمن های علمی
عباس موزونی 1850 8632621850 کارشناس فرهنگی
علی شریفی 1874 8632621874 کارشناس اجتماعی

درون‌شد