کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

آیین نامه ها

 تشکیل شورای فرهنگی

 آیین نامه فعالیت‌های موسیقیایی در دانشگاه ها

 آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی

 راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها

 سند دانشگاه اسلامی - 25تیر 92

 شیوه نامه تکمیل فرم جامع فرهنگی

آیین نامه کانون های فرهنگی وهنری

دستورالعمل "آیین جشن دانش­آموختگی" دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی

 اولویت های معاونت فرهنگی واجتماعی

 آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

 آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

 آیین نامه اتحادیه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

 آیین نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان

 آیین نامه مسابقات قرآن کریم دانشجویان

 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم

 سند دانشگاه اسلامی ، اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی

 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

 

 

درون‌شد