همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

آیین نامه ها

 تشکیل شورای فرهنگی

 آیین نامه فعالیت‌های موسیقیایی در دانشگاه ها

 آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی

 راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها

 سند دانشگاه اسلامی - 25تیر 92

 شیوه نامه تکمیل فرم جامع فرهنگی

آیین نامه کانون های فرهنگی وهنری

دستورالعمل "آیین جشن دانش­آموختگی" دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی

 اولویت های معاونت فرهنگی واجتماعی

 آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

 آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 آیین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

 آیین نامه اتحادیه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

 آیین نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان

 آیین نامه مسابقات قرآن کریم دانشجویان

 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم

 سند دانشگاه اسلامی ، اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی

 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

 

 

درون‌شد