کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کانون های فرهنگی-دانشجویی سال1400دانشگاه اراک

لینک ارتباطی

 

روز کانون در سال

 

تعداد برنامه های ترم   2-400

 

تعداد برنامه های ترم   1-400

 

تعداد اعضاء

 

عنوان کانون

 

ردیف

 

 

https://t.me/eco_araku

15خرداد

52

70

240

محیط زیست

1

https://t.me/picarakuni

28مرداد

40

35

284

فیلم و عکس

2

https://t.me/KTUA_teater

7فروردین

33

20

138

تئاتر

3

https://t.me/kanun_musiqi_araku

31خرداد

26

43

255

موسیقی

4

https://t.me/araku_radio_channel

24بهمن

71

82

319

رادیو

5

https://t.me/handi_crafts_araku

20خرداد

36

46

198

صنایع دستی

6

https://t.me/handi_crafts_araku

26فروردین

19

25

100

هنرهای تجسمی

7

https://t.me/rahsabz_araku

5 تیر

26

20

35

راه سبز

8

https://t.me/arakumehr

18اردیبهشت

25

39

338

هلال احمر

9

https://t.me/maharathaye_zendegi_uni_arak

-

44

40

255

مهارت های زندگی

10

https://t.me/gardeshgari_araku

5 مهر

28

30

227

گردشگری

11

https://t.me/NashroAndisheh

3 اردیبهشت

15

18

134

نشر و اندیشه

12

https://t.me/chalipa_araku

25 اردیبهشت

41

26

218

چلیپا

13

https://t.me/araku_mahdaviatt

-

92

88

1500

مهدویت

14

https://t.me/araku_quran

21 خرداد

74

56

230

قرآن

15

https://t.me/rayahin_araku

19 مهر

26

37

178

ریاحین

16

https://t.me/parsianarakuni

-

33

51

80

پارسیان

17

https://t.me/mafakher_arakuni

-

40

47

66

مفاخر

18

https://t.me/karafariny_araku

6 مرداد

55

56

236

کارآفرینی

19

 

 

درون‌شد