کانون فارغ التحصیلان

ورود

گردشگری

حمام چهار فصل اراک

 

گردشگري

 

اهداف امور گردشگري:

1-اولويت يافتن سفر به عنوان يک فعاليت مهم فوق برنامه.

2-ساماندهي سفرهاي علمي و فرهنگي.

3-ايجاد زمينه هاي استفاده از امکانات ساير دستگاههاي کشور در حوزه گردشگري

4-ايفاي نقش دفتر گردشگري در ارتقاء جايگاه گردشگري در دانشگاه به عنوان يک ضرورت و وظيفه ملي.

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
37
1411318

خبر نامه