کانون فارغ التحصیلان

ورود

گردشگری

حمام چهار فصل اراک

 

گردشگري

 

اهداف امور گردشگري:

1-اولويت يافتن سفر به عنوان يک فعاليت مهم فوق برنامه.

2-ساماندهي سفرهاي علمي و فرهنگي.

3-ايجاد زمينه هاي استفاده از امکانات ساير دستگاههاي کشور در حوزه گردشگري

4-ايفاي نقش دفتر گردشگري در ارتقاء جايگاه گردشگري در دانشگاه به عنوان يک ضرورت و وظيفه ملي.

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

1
74
1422228

خبر نامه