کانون فارغ التحصیلان

ورود

نشریات

 

کارشناس خانه نشريات دانشجويي

 

 

 

 

مجید دوست محمدی

 

 

نشريات دانشجويي، عرصه ايست براي بروز استعدادهاي نوظهور و پنهان و نوپاي دانشجو بصورت نوشتاري. اين نوع مطالب که طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات و آئين نامه نشريات منتشر مي شوند، فرصتي است براي بيان حرفها، درددلها، دغدغه ها و مسايل و مشکلات اجتماعي و دانشگاهي دانشجويان، همچنين معرفي و تقويت ساز و کارهاي صحيح براي جلوگيري و مبارزه با آلودگيها و بحرانهاي اجتماعي با حفظ و رعايت شئونات اسلامي و قوانين حاکم بر نشريات، بصورت کاملاً مستقل و با مسئوليت مستقيم مدير مسئول نشريات، در قالب هاي ادبي، اجتماعي، علمي، سياسي، هنري، طنز، عقيدتي، صنفي، فرهنگي و...

    بديهي است پرداختن به نشريات چه از نوع مطالعه و چه نگارش، به پويايي ذهن دانشجويان کمک شاياني کرده و تجربه نشان داده، اندوخته هاي مفيد دانشجويان در محيط هاي سالم فعاليت غير درسي، به موفقيت هاي آتي ايشان بعد از فراغت از تحصيل منجر مي شود.

برخي از فعاليت هاي اين واحد :

1- برگزاري كارگاه هاي آموزشي

2- برپايي نمايشگاه نشريات

3- ارائه مشاوره جهت آشنايي با مراحل چاپ و انتشار يك نشريه يا فعاليت در نشريه

نمونه نشريات منتشر شده:

سيگما، منشور حرکت ،ناوك، فصل هنر، اهالي ورزش، مهرك،پاليز، شانار، اشاره، صبح قريب، زيتون،  باران، مهديار و...

دانشجويان علاقمند جهت فعاليت در نشريات و يا کسب مجوز نشريه مي توانند همه روزه به دبيرخانه نشريات مراجعه نمايند.

 

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
35
1411316

خبر نامه