کانون فارغ التحصیلان

ورود

محسن فدايي

 

 

 

 

مدير امور فرهنگی

 

 

 

محسن فدايي

 

تنوع فعاليت در اين حوزه گواه بر اهميّت آن است. دانشجويان گرامي ميل زيادي به فعاليتهاي فرهنگي وفوق برنامه نشان مي دهندو گويا بعد از انجام وظيفه آموزشي آن چيزي كه در دوري از شهر و خانواده آنان را مدد مي نمايد فعاليّتهاي متنوعي است كه در قالب كانونها، انجمنها و شوراها براي آنان سازماندهي شده است.اين برنامه ها است كه شخصيت اجتماعي و فكري دانشجويان را شكل مي دهد و آنان را براي رويارويي با زندگي در جامعه آماده مي كنند.توسعه نظارت در اين بخش در كنار نگاه مهربانانه مديران آن مي تواند ضمن غني سازي اوقات فراغت دانشجويان آنان را در راستاي اهداف اجتماعي خود كمك نمايد.البته چالش هاي فرهنگي نيز در اين حوزه به چشم مي خورد كه با جهت گيري هاي مناسب وزارت متبوع و تلاش و كوشش كارشناسانه مديران ان شاء ا... بر آنها چيره خواهيم شد

واحدهای تابعه عبارتند از اداره فوق برنامه و گردشگری، کانونهای فرهنگی و هنری ، انجمنهای علمی ، نشريات دانشجويي ،  سمعی و بصری

 

آدرس الکترونيکي:m-fadaei@araku.ac.ir  
شماره تلفن : 2763555-0861

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

2
97
1422251

خبر نامه