کانون فارغ التحصیلان

ورود

فوق برنامه

 

 

 فوق برنامه :

  

 

اهداف:

- کمک به توسعه و تقويت فضاي مناسب معنوي، فرهنگي و همچنين بسط و تحکيم مناسبات ديني در سطح دانشگاه ها در جهت تسهيل و تعميق فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي.

- بسط همکاري هاي متقابل با ساير جريانها و تشکلهاي اسلامي، فرهنگي و اجتماعي به منظور ارتقاء فعاليت هاي فرهنگي و استفاده بهينه از امکانات موجود.

- ترويج روحيه همکاري و نفي نابردباري فرهنگي جهت ايجاد فضاي مناسب مفاهمه و گفتگوي فرهنگي ميان پاره فرهنگ ها و ديدگاه هاي متنوع موجود.

-برگزاری کلاس های آموزشی فوق برنامه

- برگزاری کارگاه های آموزشی

 

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

1
89
1422243

خبر نامه