کانون فارغ التحصیلان

ورود

فوق برنامه

 

 

 فوق برنامه :

  

 

اهداف:

- کمک به توسعه و تقويت فضاي مناسب معنوي، فرهنگي و همچنين بسط و تحکيم مناسبات ديني در سطح دانشگاه ها در جهت تسهيل و تعميق فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي.

- بسط همکاري هاي متقابل با ساير جريانها و تشکلهاي اسلامي، فرهنگي و اجتماعي به منظور ارتقاء فعاليت هاي فرهنگي و استفاده بهينه از امکانات موجود.

- ترويج روحيه همکاري و نفي نابردباري فرهنگي جهت ايجاد فضاي مناسب مفاهمه و گفتگوي فرهنگي ميان پاره فرهنگ ها و ديدگاه هاي متنوع موجود.

-برگزاری کلاس های آموزشی فوق برنامه

- برگزاری کارگاه های آموزشی

 

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
52
1411333

خبر نامه