فنی و مهندسی / معاونت فرهنگی و اجتماعی

کانون فارغ التحصیلان

ورود

فنی و مهندسی

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

13
341
641902

خبر نامه