کانون فارغ التحصیلان

ورود

سمعی بصری

 

کارشناس سمعی و بصری

 

پیمان محمدی

واحد سمعی بصری امور فرهنگی با اهداف مشخصی مشغول به فعالیت می باشدکه از آن جمله میتوان به مواردی اشاره کرد:

آماده بودن تجهیزات سالن هشت شهریور

 اجرای برنامه های فرهنگی،سیاسی و... که در سالن آمفی تئاتر 8 شهریور برگزار می گردد

 

 هرچه بهتر انجام شدن گزارشهای فعالیت های فرهنگی اعم از تصویری ، نوشتاری و...

  

وسایل سمعی بصری به جهت آماده بودن تجهیزات  برای استفاده در برنامه ها

 

رایانامه:peymanm874@gmail.com

تلفن: 32763555  086معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
55
1411336

خبر نامه