کانون فارغ التحصیلان

ورود

سمعی بصری

 

کارشناس سمعی و بصری

 

پیمان محمدی

واحد سمعی بصری امور فرهنگی با اهداف مشخصی مشغول به فعالیت می باشدکه از آن جمله میتوان به مواردی اشاره کرد:

آماده بودن تجهیزات سالن هشت شهریور

 اجرای برنامه های فرهنگی،سیاسی و... که در سالن آمفی تئاتر 8 شهریور برگزار می گردد

 

 هرچه بهتر انجام شدن گزارشهای فعالیت های فرهنگی اعم از تصویری ، نوشتاری و...

  

وسایل سمعی بصری به جهت آماده بودن تجهیزات  برای استفاده در برنامه ها

 

رایانامه:peymanm874@gmail.com

تلفن: 32763555  086معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

1
92
1422246

خبر نامه