کانون فارغ التحصیلان

ورود

ساوه

بروشور شهر تاریخی ساوه

 

 

 

 برای مشاهده بهتر،تصاویر را دانلود بفرمایید.

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

2
49
1411330

خبر نامه