کانون فارغ التحصیلان

ورود

انجمن های علمی

 

انجمن های علمی

 

 

 معصومه عسگری 

 

مختصري از شرح اهداف انجمن هاي علمي

 

به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت هاي جمعي و خودجوش پژوهشي و راهنمائي و مشاركت دانشجويان مستعد و توانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي با حمايت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي اقدام به تاسيس انجمن هاي علمي با اهداف زير مي نمايند:

 

·       ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان

 

·       نهادمند ساختن فعاليتهاي فوق برنامه علمي و پژوهشي دانشجويان

 

·       افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان، شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و بهره گيري از مشاركت آنان در ارتقاي فضاي علمي دانشگاه

 

·       بهره گيري از توان علمي دانشجويان در جهت تقويت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرائي

 

انجمن هاي علمي دانشجويي آماده ترين نهاد دانشجويي در دانشگاه براي شكل گيري فضاي علمي مي باشد كه  مي تواند در زمينه هاي زير به فعاليت بپردازند:

 

1- جذب دانشجويان علاقمند و خلاق و ايجاد انگيزه و رغبت نسبت به فعاليت هاي علمي – پژوهشي در ميان كليه دانشجويان

 

2- برقراري ارتباط مستمر با انجمن هاي علمي مشابه در ساير دانشگاهها

 

3- برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي پژوهشي و پيشنهاد همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده .

 

4- همكاري با معاون آموزشي دانشكده در ارتقاي علمي دانشجويان

 

5- تشكيل كميته هاي مختلف نظير: آموزش و پژوهش، روابط عمومي ......... و نظارت بر عملكرد كميته ها

 

6 - برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها و كنفرانس ها و مسابقات علمي و آزمونهاي آمادگي براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي

 

7- همكاري با مسئولان دانشگاه در برنامه ريزي و ساماندهي بازديدهاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فرهنگي كشور

 

8-توليد و انتشار نشريه علمي، نرم افزارهاي رايانه اي، فيلم هاي علمي – آموزشي و تشكيل كارگاههاي تخصصي به صورت مستقل و يا با همكاري ساير رشته ها.

  

 

 

  

 

آدرس الکترونيکی و شماره تماس
آدرس الکترونيکی: 
شماره تلفن : 2767309-0861

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

2
50
1422204

خبر نامه