کانون فارغ التحصیلان

ورود

انجمن های علمی

 

انجمن های علمی

 

 

 معصومه عسگری 

 

مختصري از شرح اهداف انجمن هاي علمي

 

به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت هاي جمعي و خودجوش پژوهشي و راهنمائي و مشاركت دانشجويان مستعد و توانمند در جهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي با حمايت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي اقدام به تاسيس انجمن هاي علمي با اهداف زير مي نمايند:

 

·       ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان

 

·       نهادمند ساختن فعاليتهاي فوق برنامه علمي و پژوهشي دانشجويان

 

·       افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان، شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و بهره گيري از مشاركت آنان در ارتقاي فضاي علمي دانشگاه

 

·       بهره گيري از توان علمي دانشجويان در جهت تقويت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرائي

 

انجمن هاي علمي دانشجويي آماده ترين نهاد دانشجويي در دانشگاه براي شكل گيري فضاي علمي مي باشد كه  مي تواند در زمينه هاي زير به فعاليت بپردازند:

 

1- جذب دانشجويان علاقمند و خلاق و ايجاد انگيزه و رغبت نسبت به فعاليت هاي علمي – پژوهشي در ميان كليه دانشجويان

 

2- برقراري ارتباط مستمر با انجمن هاي علمي مشابه در ساير دانشگاهها

 

3- برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي پژوهشي و پيشنهاد همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشكده .

 

4- همكاري با معاون آموزشي دانشكده در ارتقاي علمي دانشجويان

 

5- تشكيل كميته هاي مختلف نظير: آموزش و پژوهش، روابط عمومي ......... و نظارت بر عملكرد كميته ها

 

6 - برگزاري و همكاري در اجراي جشنواره ها و كنفرانس ها و مسابقات علمي و آزمونهاي آمادگي براي ورود به دوره هاي تحصيلات تكميلي

 

7- همكاري با مسئولان دانشگاه در برنامه ريزي و ساماندهي بازديدهاي علمي از مراكز علمي، صنعتي و فرهنگي كشور

 

8-توليد و انتشار نشريه علمي، نرم افزارهاي رايانه اي، فيلم هاي علمي – آموزشي و تشكيل كارگاههاي تخصصي به صورت مستقل و يا با همكاري ساير رشته ها.

  

 

 

  

 

آدرس الکترونيکی و شماره تماس
آدرس الکترونيکی: 
شماره تلفن : 2767309-0861

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
16
1411297

خبر نامه