کانون فارغ التحصیلان

ورود

اداره فوق برنامه و گردشگری

سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگري

 

سعيد مراديان

 

فوق برنامه
به منظور افزایش نشاط روحی و تقویت حس خود اتکایی و همینطور پر کردن اوقات فراغت به نحو مطلوب دفترفوق برنامه تاسیس شده است.

 

گردشگری

دانشگاهیان به عنوان فرهیختگان جامعه ، ترسیم کننده مصالح کشورند و از این رو آشنايی ایشان با میراث فرهنگی وتاریخی نقش بسزایی در تصمیم گیری مطلوب برای آینده کشور دارد. دیدار از جاذبه های گردشگری مناطق مختلف،بازدید از دانشگاه ها و آشنايی با سیستم های آموزشی و دستاوردهای علمی و فرهنگی کشور ، ایجاد فرصت زندگی جمعی و دوستی های جدید و عمیق ، حس خود اتکايی ، تقویت حس محبت و ایثار، با لابردن نشاط روحی و ایجاد تحرک و تنوع از عواملی هستند که برگزاری سفرهای دانشگاهی را ضروری می سازد.

 

 

نظارت و ارزیابی

 

به منظور جمع آوری اطلاعات و گزارش های فرهنگی و اجتماعی و بررسی و ارزیابی آنها،  در جهت هر چه بهتر شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی، این واحد تاسیس شده است . 

 

 

سمعی بصری

 

واحد سمعی بصری به منظور فیلمبرداری ، عکاسی و ایجاد آرشیو از مراسم های حوزه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و همچنین مشاوره به دانشجویان در زمینه تولید فیلم های آموزشی ، داستانی و مستند و مسئولیت سالن هشت شهریور تاسیس شده است.

 

 

آدرس الکترونيکی: s-moradian@office.araku.ac.ir
شماره تلفن : 2763555-0861

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

آمار بازدیدکنندگان

1
51
1411332

خبر نامه