کانون فارغ التحصیلان

ورود

اداره فوق برنامه و گردشگری

سرپرست اداره فوق برنامه و گردشگري

 

سعيد مراديان

 

فوق برنامه
به منظور افزایش نشاط روحی و تقویت حس خود اتکایی و همینطور پر کردن اوقات فراغت به نحو مطلوب دفترفوق برنامه تاسیس شده است.

 

گردشگری

دانشگاهیان به عنوان فرهیختگان جامعه ، ترسیم کننده مصالح کشورند و از این رو آشنايی ایشان با میراث فرهنگی وتاریخی نقش بسزایی در تصمیم گیری مطلوب برای آینده کشور دارد. دیدار از جاذبه های گردشگری مناطق مختلف،بازدید از دانشگاه ها و آشنايی با سیستم های آموزشی و دستاوردهای علمی و فرهنگی کشور ، ایجاد فرصت زندگی جمعی و دوستی های جدید و عمیق ، حس خود اتکايی ، تقویت حس محبت و ایثار، با لابردن نشاط روحی و ایجاد تحرک و تنوع از عواملی هستند که برگزاری سفرهای دانشگاهی را ضروری می سازد.

 

 

نظارت و ارزیابی

 

به منظور جمع آوری اطلاعات و گزارش های فرهنگی و اجتماعی و بررسی و ارزیابی آنها،  در جهت هر چه بهتر شدن برنامه های فرهنگی و اجتماعی، این واحد تاسیس شده است . 

 

 

سمعی بصری

 

واحد سمعی بصری به منظور فیلمبرداری ، عکاسی و ایجاد آرشیو از مراسم های حوزه مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و همچنین مشاوره به دانشجویان در زمینه تولید فیلم های آموزشی ، داستانی و مستند و مسئولیت سالن هشت شهریور تاسیس شده است.

 

 

آدرس الکترونيکی: s-moradian@office.araku.ac.ir
شماره تلفن : 2763555-0861

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 08632780802

شماره تلفن همکاران فرهنگی

فوق برنامه (آقای مرادیان)

نشریات (آقای دوست محمدی)

08632763555

 

انجمن های علمی (خانم عسگری)

08632767309

 

کانون های فرهنگی (آقای گودرزی)

08632774881

 

سمعی بصری (آقای محمدی)

اجتماعی (آقای شریفی)

08632762084

آمار بازدیدکنندگان

1
88
1422242

خبر نامه