تماس با ما / معاونت فرهنگی و اجتماعی

کانون فارغ التحصیلان

ورود

تماس با ما

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

13
322
641883

خبر نامه