همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

هشتمین شماره نشریه علمی صفیر سپهر

هشتمین شماره نشریه علمی صفیر سپهر
وابسته به انجمن علمی نجوم دانشگاه اراک

نسخه الکترونیکی
دانلود

نسخه با کیفیت بالا

استاد ناظر: دکتر کریم قربانی

سردبیر و مدیر مسئول: محمدجواد دوسه

آنچه در این شماره خواهید خواند:
مروری بر رخدادهای نجومی خردادماه ۱۴۰۱
قسمت دوم دارک نامه: حادثه رازول
ماده تاریک
تلسکوپ فضایی هابل
از نقشه بردار مریخی چه می‌دانید؟

#نشریهصفیرسپهر
#انجمنعلمینجومدانشگاهاراک
@polarisaraku
https://t.me/arakuf


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد