همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

گاهنامه علمی_تخصصی روش و رسانه

گاهنامه علمی_تخصصی روش و رسانه
 شماره۲۳ بهار ۱۴۰۱
---------------------------------------------------
دانلود

استادمشاور نشریه و انجمن:دکتر سیروس منصوری
مدیرمسئول: فاطمه طرقی
سردبیر: مینا شعبانی
گرافیست: نگین فرجی

دراین شماره می خوانیم:
سخن سردبیر
آموزش در دنیای متاورس
اختلالات یادگیری و جایگاه فناوری در بهبود آن
تفاوت و تشابهات علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی
رسانه و تبلیغات آموزشی (نگاهی به تبلیغات رسانه های جمعی درحوزه آموزش و تحصیل)
کاربردهای واقعیت افزوده در آموزش
نقش آموزش و یادگیری در توسعه پایدار
معرفی کتاب

«انجمن علمی تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک»
@Edu_sciences_araku
https://t.me/arakuf


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد