شاهنامه - نقل پر رنگ و لعاب نقال همه را به عرصه نبرد می‌برد؛ ... کانون رادیو و کانون چلیپا

 شاهنامه
کانون رادیو و چلیپا دانشگاه اراک تقدیم میکند

نقل پر رنگ و لعاب نقال همه را به عرصه نبرد می‌برد؛ ولی من را به فکر
در سراچه ذهنم قدم می‌زدم
رستم را دیدم، بدون سهرابش،
محاسنش سپید و مفاصلش سست شده بود از آن شیر‌مرد میدان رزم، جز پیرمردی در این  دنیای رذل نمانده بود...
قلمی به دستم داد گفت:« بگیر و بنویس.»
گفتم:«از چه؟»
گفت:«از من، بنویس و معطل نکن که وقت در مضیقه است.
بنویس رستم از رخش افتاد، بنویس رستمی از مادر زاده نشد بنویس و نگذار نقال به  خنجر من در بر سهراب برسد.
گفتم:«همه چیز نوشته شده، من چه بنویسم که کسی نگفته باشد و نخوانده باشد.»
دستی بر روی محاسنش کشید غم بر چهره‌اش  بیش از پیش چیره شد.
گفت:« از رستم بعد از  سهراب بگو...»
در همین حال نقال خواند:
«شکاریم یکسر همه پیش مرگ
سری زیر تاج و سری زیر ترگ»

از جای بر خواستم و بی‌اراده خواندم:
«غم رستم که نگنجید در این صفحه شعر
داستانیست جگر سوز که خواندن دارد.»
 

گویندگان: فاطمه زهرا ابراهیمی
مریم نعیمی

تدوین : سمانه رفعت پناه
@araku_radio_channel
@chalipa_araku

 

دریافت فایل صوتی


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد