کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

لیلة الرغائب کانون رادیو دانشگاه اراک تقدیم میکند

کانون رادیو دانشگاه اراک تقدیم میکند

#لیلة_الرغائب

چه نالم ؟ چه گویم به تو در شب آرزو

که نزدت ندارد دگــر این حقیـر آبرو

فقط یک کلام: جان مهدی سلامت بود

که هرگز ندارم جز این آرزو

گوینده : ساراقاسمی مقدم
تدوین : سمانه رفعت پناه
@araku_radio_channel

دانلود فایل صوتی
 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد