همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

#برنامه_هفتگی
#یکشنبه
#سبک_زندگی_سبز

#اصول_سبک_زندگی_سبز

2⃣3⃣ ♻️ برای آرمانشهر سبزت بجنگ

☘️تو در چاردیواری خانه خودت شاید بتوانی به تنهایی و بی نقص مومن یا کافر، شاعر یا جلاد، اندیشمند یا فاسق باشی. اما هرگز به تنهایی نمی توانی سبز باشی. آب و هوا زمین و خاک غذا و ... که جهانی سبز را میسازند همه آن بیرونند. خارج از ذهن تو. پس سبزگرا حتما یک کنشگر سیاسی است و برای دستیابی سبزها به قدرت سیاسی می کوشد.

سبزها در سیاست جایی مابین سوسیالیست ها و لیبرالیست ها ایستاده اند. اما نزدیکتر به سوسیالیست ها. هم اکنون همه جا در اقلیتند چون اساسا آن قاعده اخلاقی که می گوید از خرج امروزمان بزنیم برای آینده ای بهتر در اقلیت است. سقف وعده سیاستمداران انتخابات بعدی است. سقف انتظار مردم هم همین است. و این ناقض سبزگرایی است. پس سبزها همه جا در اقلیتند. اما اینگونه نخواهد ماند. خوشبختانه انسان و تاریخ به پیش می رود. اگر نمی رفت ما الان یک موجود تک یاخته ای بودیم در اقیانوس.
 
#کانون_محیط_زیست_دانشگاه_اراک

╔━━๑๑━━╗
       @eco_araku
╚━━๑๑━━╝


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد