همایش بین المللی غدیر «عدالت» از منظر امام علی علیه السلام

hamayesh

نهنن

برنامه_هفتگی
#یکشنبه
#سبکزندگیسبز

#اصولسبکزندگی_سبز

9⃣2⃣ ♻️ گزیده گراباش

گزیده گرا را در اینجا معادل مینیمالیست آورده ام. مینیمالیست باش. اندکتر اما بهتر را بگزین. همیشه و در همه چیز.

☘️ زندگی مختصری را برگزین که در عین حال خلاصه همه کیفیت ها و خوبی های موردپسندت از زندگی باشد. یک راه برای مهار هیولای مصرف همین است: برکشیدن نگره مینیمالیسم از هنر و ادبیات به سبک زندگی و حیات روزمره.

به دوروبرت نگاه کن. اتاقت یا خانه ات یا میز یا دفتر کارت. چه چیزهایی هست که بی آنها هم ادامه زندگی ممکن است؟ همه را ببخش. از بردگی اشیاء رها شو. حداکثر خودت باش با حداقلی از وابستگی به اشیاء.

❇️ مثالی از فضای مجازی: هرزنامه ها را کلا مسدود کن. هرزنویس ها را کلا مسدود کن. خلاصه و مختصر وقتت را در شبکه های مجازی فقط صرف کاری کن که احتمالا مفید است و به کارت می آید. بیش گرایی (ماکسیمالیسم) غالبا همان هرزه گردی است.

#کانونمحیطزیستدانشگاهاراک

╔━━๑๑━━╗
       @eco_araku
╚━━๑๑━━╝


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد