کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

فراخوان ارسال آثار و ایده های خلاقانه دانشگاهیان

فراخوان ارسال آثار و ایده های خلاقانه دانشگاهیان
«ستاد انتخابات دانشگاهیان» مستقر در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای حمایت از طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه دانشجویان، اساتید و یاوران علمی دانشگاه های سراسر کشور پیرامون افزایش مشارکت در «چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری»، اقدام به ایجاد بستری در فضای مجازی به منظور دریافت ایده ها و آثار ابتکاری در قالب های گوناگون نموده است. پس از پایان مهلت
رویداد، به برترین آثار و ایده های برگزیده در هر بخش جوایزی تعلق می گیرد.
قالب ها:
❖ پوستر و عکس نوشته
❖ پادکست و تولیدات صوتی
❖ کلیپ و موشن گرافی
❖ اشعار ادبی و سرود
❖ متن نوآورانه و ایده پردازانه
محورها:
❖ افزایش مشارکت
❖ آبروی ملّی
❖ صحنه عزت و حماسه
❖ اخلاق انتخابات
❖ تکمیل حماسه حضور
❖ رقابت برای خدمت
❖ پدیده پر دستاورد
جوایز هر بخش:
برترین آثار برگزیده هر بخش 10و 7و  5میلیون تومان
مهلت ارسال آثار:
 22الی  30خرداد ماه 1403
بستر ارسال ایده:
شماره تلفن دبیرخانه جهت دریافت اطلاعات بیشتر:
082233241
entekhabat14.farnama.net

............................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
 1403/و/2447

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد