کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور

جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان کشور ویژه کارمندان، اساتید و خانواده های محترم ایشان در سه سطح دانشگاهی، استانی، و کشوری در بخش های هنری، ادبی، رسانه، معارفی و پژوهشی با جوایز متنوع و متعدد در حال برگزاری است. علاقه مندان می توانند برای شرکت در این جشنواره از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.
http://rasanahad.ir
..........................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
۱۴۰۳//د۶۵۴۲

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد