کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

رویداد روشنا

معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کنند:
《رویداد روشنا》
معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری
     
مجموعه‌های دانشجویی مذکور که فعالیت‌های ویژه در حوزه فناوری و نوآوری و ترویج آن در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ داشته باشند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نسبت به ثبت اطلاعات و دستاوردهای فناورانه و یا ترویجی خود ضمن بارگذاری تاییدیه مکتوب معاون محترم فرهنگی و اجتماعی، از طریق سامانه فراخوان درگاه فرنما(farakhan.dmsrt.ir) اقدام نمایند.
 
جوایز برندگان رویداد:
برترین‌ها در عرصه‌ی فناوری :مبالغ ۱۰۰۰، ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال  
به همراه مشاوره و حمایت برای ورود به مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری    
برتـرین‌ها در عرصه ترویج فناوری: مبالغ ۱۰۰۰، ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۰۲۱۸۲۲۳۳۲۶۳ تماس حاصل نمایید.
.................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


درون‌شد