کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

مدرسه قرآنی رمضانیه

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی - ره - بنا دارد "مدرسه قرآنی رمضانیه"
را در سطح ملی به صورت مجازی برگزار نماید

علاقمندان به شرکت در این جلسات  برای ثبت نام: مشخصات خود شامل:
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن:
ذکر نام مدرسه قرآنی
به شماره پایین پیامک نمایند.
 ٣٠٠٠٧۶۵۵۶٧
......................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 1402/و/13319

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد