کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

حمایت از طرح های اجرایی در حوزه های اشتغال جوانان

سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند ، اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ، در اجرای وظایف سازمانی و به منظور ارتقای وضعیت اشتغال جوانان در نظر دارد از طرح های اجرایی در حوزه های اشتغال جوانان حمایت نماید. لذا فراخوان شرایط
و نحوه ارسال طرح به همراه طرح نامه، به پیوست ارسال می گردد . خواهشمند است نسبت به اطلاع رسانی به جامعه هدف آن مجموعه دستور اقدام مقتضی را معمول فرمایید. همچنین در صورت نیاز به هماهنگی بیشتر خانم احمدی کارشناس این اداره کل با شماره :
٠٨٦ -٣٢٢٤٥٢٠٠داخلی  : ٣معرفی می گردد.
عناوین فعالیت های مورد حمایت :
بخش اول: حمایت از اجرای طرح های اشتغال پذیری، الگویی، انگیزشی شغلی و کارآفرینی جوانان
بخش دوم: حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و رسانه ای آموزشی در زمینه اصلاح نگرش و فرهنگ کار
زمان : مهلت ارسال طرح ها تاریخ پنجشنبه  ١٤٠٢/١١/٠٥می باشد.
مخاطبان طرح : جوانان رده سنی  ١٨تا  ٣٥سال
نحوه ارسال طرح :
تکمیل طرحنامه و ارسال از طریق پست الکترونیک به نشانی:
omorjavanan.markazi@gmail.com

 

جهت دریافت طرح نامه به این آدرس در ایتا مراجعه فرمایید:
https://eitaa.com/arakuf/1523

 

۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۴۰۲//ص۴۸۰۱
........................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد