کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

نخستین جشنـــواره مــــلی معــــروف

نخستین جشنـــواره مــــلی معــــروف
Festival of Maroof

حـــــــکمـــــرانــــــی عــــــادلانــــــه

✍ بخش های جشنواره:

فیلم
پویا نمایی
شعر
رسانه و فضای مجازی
هنر های آوایی
ادبیات و پژوهش
عکس
هنر های تجسمی

جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر کافیست به سایت جشنواره مراجعه نمایید:
WWW.MAROOFFESTIVAL.IR
مهلت ارسال آثار: تا ۶ بهمن ماه

در صورت مراجعه حضوری می توانید به آدرس: استان مرکزی، خیابان شهیدان جهان‌پناه، نبش کوچه ارکیده، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی، دبیر خانه دائمی استان مرکزی مراجعه کنید.

دبیر خانه دائمی جشنواره ملی معروف، استـــــان مرکزی
@abm_02

روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی   
eitaa&bale:  
@setad_abm_markazi
www.setad-abm.ir/fa/markazi

.......................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد