کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام

سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام برگزار می‌کند:
اندیشه تمدنی امام رضا علیه‌السلام؛ عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس

اهداف کنگره:

    هم اندیشی در خصوص راهی برای استقرار عدالت فراگیر و حصول حقیقت در شرایط امروزی و توسعه دستگاه مفهومی برای درک رویکردها و رفتارهای عدالت محور
    یافتن راهی برای از بین رفتن ظلم و تبعیض اجتماعی و ضایع شدن حق زندگی
    گرد هم آوردن اندیشه‌های کانونی ذیل اندیشه‌ی توحید محور و عدالت گسترامام رضا علیه السلام برای استقرار حقیقت الهی بجای سلطه گری‌های شیطانی
    ایجاد مفاهمه و همگرایی در خصوص مفاهیم عام که به طور گسترده استفاده می‌شود از جمله عدالت، حقیقت، کرامت، تبعیض، ظلم، کشمکش و راه حل، با توجه ویژه به آن دسته از سیاست‌ها و کنش هایی که منشاء اضمحلال و شکستهای اخلاقی در سطح جهان شده است.

https://ethicshouse.ir/the-fifth-global-congress-of-imam-reza-pbuh/

 


 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد