کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

راه اندازی سامانه جستجوی شغل

شماره: ۱۸۶۴۹۷
مورخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

سلام علیکم
احترامأ، در راستای تکالیف محوله به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه نظارت ستادی برگزارشده با ریاست محترم جمهوری
در تاریخ  ١٤٠١/١٠/٢٩درحوزه توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و تقویت سکوهای ارائه دهنده خدمات کاریابی، نسخه
به روزشده «سامانه جستجوی شغل» با هدف توسعه و تقویت نظام اطلاعات بازار کار و کاهش هزینه های جستجوی شغل به نشانی اینترنتی:  
https://shoghl.mcls.gov.ir/
 در سال جاری راه اندازی گردید.
...........................................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد