دوازدهمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويان ايران

دوازدهمين دوره مسابقات ملي مناظرات دانشجويان ايران به همّت سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي استان مركزي در آذر ماه سال جاري برگزار خواهد شد.
.....................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد