کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کرسی‌های آزاداندیشی و مسابقات مناظره دانشجویی

کرسی‌های آزاداندیشی و مسابقات مناظره دانشجویی، بستری ارزشمند برای پرورش و شکوفایی مهارت‌های گفتگو، مناظره سازنده و تفکر نقادانه در میان دانشجویان فراهم می‌کند. این رویدادها فرصتی مناسب برای دانشجویان ایجاد می‌کند تا با استدلال منطقی، احترام به دیدگاه‌های متفاوت و پرهیز از هرگونه تعصب و جانبداری، به بحث و گفتگو درباره مسائل و موضوعات گوناگون بپردازند.

https://korsi.farnama.net/

......................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد