کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

پویش دانشگاهی «مثل مصطفی»

پویش دانشگاهی «مثل مصطفی»
با محوریت: کتاب «سرباز روز نهم»؛
شیوه برگزاری و شرکت در مسابقه:
 .1مهلت ثبت نام و شرکت در پویش توسط دانشجویان و فعالان محترم فرهنگی سیاسی از  1آبان ماه الی  12بهمن ماه سال جاری
می باشد.
 .2دانشجویان ودانشگاهیان برای ثبت نام تو شرکت در پویش به سامانه  farakhan.dmsrt.irمراجعه نمایند .
 .3دریافت کتاب با مراجعه به سایت  raheyarpub.irامکان پذیر می باشد.کتاب با تخفیف  70درصدی محاسبه و پیامک کد
تخفیف پس از ثبت نام در سامانه به شرکت کنندگان ارسال می گردد.
 . 4در پایان پویش شرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی را در آزمون کتابخوانی کسب کنند ، وارد قرعه کشی برگزیدگان می
گردند؛ همچنین آثاربرگزیده ارسالی در کلیپ ، موشن، پادکست و شعر نیز پس از ارزیابی داوران معرفی می گردند.
به نفرات برتر محورهای سه گانه به قید قرعه جوائز اهدا می گردد . مجموع جوایز مبلغ  500/000/000میلیون ریال می باشد.
 .5محورهای پویش شامل موارد ذیل می باشد :
*کتابخوانی
*تولید پادکست(خواندن یکی از روایتهای کتاب یا معرفی و بررسی کتاب)
*شعر
* موشن و کلیپ
 .6هریک از دانشگاهها می توانند نشست نقدو بررسی و پاسداشت این کتاب با حضور نویسنده کتاب و خانواده شهید برگزار نمایند.
دعوت از میهمانان با هماهنگی و اعلام قبلی توسط بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) در دانشگاهها و انتشارات راه یار امکان
پذیر است.
..............
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد