کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

سـی امین اجلاس سراسري نماز

سـی امین اجلاس سراسري نماز بـا عنوان "نمـاز نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسـجد و دانشـگاه

 آخرین مهلت ارسال نیمه آذر ماه  1402میباشد. همچنین متقاضیان شرکت در
جشنواره میتوانند با ورود به نشانی زیر نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند.
https://noor.namaz.ir/
شماره تماس:
021-86037506
...............................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
 1402/و/7193

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد