سـی امین اجلاس سراسري نماز

سـی امین اجلاس سراسري نماز بـا عنوان "نمـاز نسل نو با تمرکز بر نقش مدرسه، مسـجد و دانشـگاه

 آخرین مهلت ارسال نیمه آذر ماه  1402میباشد. همچنین متقاضیان شرکت در
جشنواره میتوانند با ورود به نشانی زیر نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام نمایند.
https://noor.namaz.ir/
شماره تماس:
021-86037506
...............................
http://farhangi.araku.ac.ir
https://eitaa.com/arakuf
 1402/و/7193

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد