کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

تمدید مهلت مسابقه سراسری کتابخوانی نماز

مسابقه سراسری کتابخوانی نماز با عنوان نماز در سیره و سخن امام رضا(ع) تا ۳۰ آبان تمدید شد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه فرمایید:
https://www.namaz.ir/national-reading-competition/

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد