کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

اردوی آموزشی سهیبا

"اردوی آموزشی سهیبا"

ویژه دانشجویان دختر (مقطع کارشناسی) فعال فرهنگی دانشگاه ها

زمان: 25 لغایت 30 مرداد ماه
مکان: تهران

مراجعه به سامانه فراخوان
farakhan.dmsrt.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به کانال سهیبا در پیام رسان بله و ایتا مراجعه فرمایید.
@Sahiba_ir
09386231982

 

 


 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد