اولین جشنواره ملی دانشگاهی غیرت

اولین جشنواره ملی دانشگاهی غیرت به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری در آبان ماه 1402برگزار می گردد.
جهت شرکت در #جشنواره #شهیدغیرت؛ مشخصات خود را ازطریق تکمیل فرم شرکت در جشنواره به نشانی https://www.hsu.ac.ir/shahamat
اسکن کارت دانشجویی (درصورت دانشجوبودن) واسکن کارت پرسنلی(درصورت استادبودن) ارسال بفرمایید.                                                                  ما را در https://eitaa.com/aldaghi_hsu دنبال کنید

 

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد