معرفی دانشگاه الزهرا(س) به عنوان دبیرخانه جشنواره فرهنگ ملل و اقوام- آبان ماه 1402

معرفی دانشگاه الزهرا(س) به عنوان  دبیرخانه جشنواره فرهنگ ملل و اقوام- آبان ماه 1402 معرفی دبیرخانه جشنواره فرهنگ ملل با شماره نامه 214087 عادی با شماره نامه 100456

 


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد