دورۀ آموزشیِ «قصّۀ من و خدا-سطح یک»

دورۀ آموزشیِ «قصّۀ من و خدا-سطح یک»
(چلّۀ عاشقانه با خدا)
ویژه دانشجویان ارجمند، اعضاء محترم هیأت علمی، کارمندان و کارکنان
شریف دانشگاه و خانوادههای معزز آنها

 

 

توضیحات در ایتا


دیدگاه‌ها

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

درون‌شد