دریا و اقتصاد مقاومتی با حضور امیر دریادار حبیب ا.. سیاری فرمانده نیروی دریایی کشور / معاونت فرهنگی و اجتماعی

کانون فارغ التحصیلان

ورود

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

13
351
641912

خبر نامه