کانون فارغ التحصیلان

ورود

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

وزير تبصره 1 : دانشجوياني كه تا پايان شهريور ماه هر سال دانش آموخته مي شوند مي‌توانند در همان سال در اين رقابت شركت نمايند.

تبصره 2 : هر دانشجو در هرمقطع يك بار مي تواند بعنوان دانشجوي نمونه كشوري انتخاب شود.

تبصره 3: داشتن حداقل معدل كل و كسب حداقل امتياز از بخشهاي پژوهشي،فرهنگي ، اجتماعي وشئون دانشجويي (صرفا از رديف اول ودوم ) براي شركت در اين رقابت الزامي است.

تبصره 4 : دانشجويان داراي سابقه محكوميت در شوراي انضباطي دانشگاه و يا مراجع قانوني ذيربط امكان شركت در اين رقابت را ندارند.

تبصره 5:ارائه تاييديه براي کليه فعاليتهاي علمي و فرهنگي ، اجتماعي ضروري است وصرفا فعاليتهاي صورت گرفته در مقطع فعلي دانشجو ملاك محاسبه و امتياز مي باشد.

تبصره 6: ارايه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا معاونت پژوهشي وفناوري دانشگاه /تحقيقات وفناوري وزارتين و گواهي در دست چاپ بودن از انتشارات براي کليه تاليفات، ترجمه ويا گردآوري ضروري است.

اينجانب تعهد مي نمايم:

كليه اطلاعات و مشخصات را به صورت صحيح وارد نمايم و در صورت مغايرت اطلاعات و مدارك ارسالي با درخواست، مراجع رسيدگي مي‌توانند نسبت به حذف اينجانب از مسابقه ياد شده اقدام نمايند و حق هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت.

 

http://91.99.101.134/EDUS/SelectedStudent/SELAgreement.aspx

 

برای ارسال نظر میبایستی عضو سایت شوید، لطفا لاگین کنید و یا عضو شوید.

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

24
0
380573

خبر نامه