کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

مدیریت امور فرهنگی دانشگاه اراک

سی و ششمین شماره نشریه مهدیار - کانون مهدویت دانشگاه اراک

کانون مهدویت دانشگاه اراک
 سی و ششمین شماره نشریه مهدیار
✨یا ڪࢪیم الصَّفْح...

امام زمان (عج) می‌فرماید:
اراده‌ی حتمی خداوند بر این قرار گرفته‌ است که -دیر یا زود- پایان حق، پیروزی، و پایان باطل، نابودی باشد.

مسابقه «سرباز ظهور»

مسابقه «سرباز ظهور»

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی کانون مهدویت دانشگاه اراک برگزار می کند:

 

مسابقه «سرباز ظهور»

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی کانون مهدویت دانشگاه اراک برگزار می کند:

مسابقه «سرباز ظهور»

برگه پیشین 1 2 3 برگه پسین
50 نوشته
sdvsd

درون‌شد