کد پستی و شناسه ملی

کد پستی دانشگاه اراک پردیس سردشت:3848177584
کد پستی دانشگاه اراک پردیس مرکزی: 3815688138
شناسه ملی دانشگاه اراک: 14003361180
کد اقتصادی دانشگاه اراک: 411385365688

کانون قرآن و عترت دانشگاه اراک

سی و هشتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت(علیهم السلام)

موضوع : جشنواره قرآن و عترت (علیهم السلام)

 با عنایت به آغاز سی و هشتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت(علیهم السلام)

دانشگاهیان و نظر به وظیفه ی دینی و شرعی به جهت گسترش فرهنگ قرآن و عترت(ع)
خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و تشویق دانشجویان به شرکت در این جشنواره مساعدت و
همکاری لازم رامبذول فرمایید.

sdvsd

درون‌شد