معاونت فرهنگی و اجتماعی / گسترش فرهنگ در اجتماع

کانون فارغ التحصیلان

ورودانجمن فارغ التحصیلان دانشگاه اراک

 
مقطع تحصیلیرشته تحصیلیگرایشنام دانشگاهشروع تحصیلپایان تحصیل
کاردانی
کارشناسی
ارشد
دکتری

معاونت فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی

آقای دکتر علیرضا بهرامی

شماره تماس: 08632621700

مدیریت فرهنگی

آقای محسن فدایی
تلفکس: 32780802

آمار بازدیدکنندگان

1
2497
326537

خبر نامه